home :: psalticTheoria ::  psalticBlog  ::  psalticLinks  ::  contact

Languages: en | el

Curriculum Vitae

π. Κωνσταντίνου Τερζοπούλου ΔρΘ

Χαλικάκη 18010 Αἴγινα • Τηλέφωνα: 229.70.29.075 693.65.35.181 • Email· frc@psaltiki.org
Τοποθεσία Web: www.psalticnotes.com καὶ www.psaltiki.org

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ἱερὰ Μητρόπολη Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης

Ἱερὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, «Παναγίτσας» — Αἴγινα
Δραστηριότητα:
Ἱερεύς, Θεολόγος, Μουσικολόγος

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γέννηση:
Ἴστ Σαίντ Λούις, Ἰλλινόϊς, ΗΠΑ· 9 Φεβρουαρίου 1961
Γονεῖς:
Ἀναστάσιος Θ. Τερζόπουλος καὶ Πηνελόνη Κατσαρέα
Τόπος καὶ ἡμερομηνία γάμου:
Ἔγγαμος
Ἱ. Ναὸς τοῦ Τιμ. Προδρόμου· Σίντερ Ράπιντς, Ἀϊόβα, ΗΠΑ. 29 Ἰουνίου 1986
Ὄνομα συζύγου:
Διονυσία Τερζοπούλου
Τέκνα:
Μαρία-Κωνσταντῖνα (γεν. 5-1-1990)

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΦΦΙΚΙΑ

Εἰς διάκονον:
Ἡμερομηνία· 9 Σεπτεμβρίου 1990
Τόπος· Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου, Σαίντ Λούις, Μισσούρι, ΗΠΑ
Χειροτονήσας ἀρχιερεύς· ὁ σημερινὸς ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς, τότε Βρεσθένης κ. Δημητριοσ.
Εἰς πρεσβύτερον:
Ἡμερομηνία· 14 Σεπτεμβρίου 1990
Τόπος· Παρεκκλήσιον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Μπρούκλαϊν, Μασσαχουσέττη, ΗΠΑ
Χειροτονήσας ἀρχιερεύς· ὁ μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κυρὸς Ιακωβοσ
Ὀφφίκια:
Οἰκονόμος μετὰ Σταυροῦ
Ἡμερομηνία: 6 Δεκεμβρίου 1994
Τόπος: Ἱ. Ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Οὐίλμινγκτον, Βόρειο Καρολίνα, ΗΠΑ
Ἀρχιερεύς· ὁ μακαριστὸς ἐπόσκοπος Ἀτλάντας κυρὸς Φιλιππος

ΣΠΟΥΔΕΣ

Α´ πτυχίο:
Bachelor of Arts (BA) στὴ Φιλοσοφία καὶ Θεολογία «With distinction».
Hellenic College· 18 Μαΐου 1985
Βοστώνη, Μασσαχουσέττης, ΗΠΑ
Μεταπτυχιακό:
Master of Divinity (MDiv) στὴ θεολογία —«With high distinction».
Holy Cross Greek Orthodox School of Theology· 21 Μαΐου 1988
Βοστώνη, Μασσαχουσέττης, ΗΠΑ
Διδακτορικό:
Διδάκτωρ Θεολογίας στὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ —«Ἄριστα».
Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν· 27 Σεπτεμβρίου 2000
Ἀθήνα
Ὠδεῖον Ἀθηνῶν:
Παρακολούθηση τῶν τριῶν τελευταίων ἐτῶν μὲ τὸν ἄρχοντα πρωτοψάλτη μακαριστὸ Σπ. Περιστέρη.
Σεπτέμβριος-Μάϊος 1988-1989
Ἀθήνα

ΔΕΞΙΩΤΗΤΕΣ

Γλῶσσες· Ἀγγλικά, Ἑλληνικά (διαβάζω Γαλλικὰ)

Ἐφαρμογῶν ὑπολογιστοῦ· MS Office (Word, Excel, PP), Adobe CS5 (Dreamweaver, InDesign, Photoshop, Acrobat Pro), html, xml

Ἡ γενική μου ἐξοικείωση μὲ τὸν ὑπολογιστὴ συμπεριλαμβάνει τὴν ἄριστη καὶ ἐπαγγελματικὴ ἐπεξεργασία κειμένου, χρήση διαδικτύου, ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία, λογιστικὰ φύλλα, ἐφαρμογῶν παρουσιάσεων καὶ βάσεις δεδομένων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
1982-1988
Βοηθοῦ τοῦ καθ. Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μακαριστὸ Σᾶββα Σᾶββα, ὡς «Teacher’s Assistant»
1990-1992
Τὰ μαθήματα βυζαντινῆς μουσικῆς στὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο ὡς «Adjunct Instructor»
Μπρούκλαϊν, Μασσαχουσέττης

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

A. Ὑποτροφίες

 1. Ἰούλιος 2004. Οἰκονομικὴ ὑποστήριξη ἀπὸ τὸ Music & Letters Trust γιὰ νὰ μεταβῶ στὸ Lillafüred τῆς Οὐγγαρίας καὶ νὰ παρουσιάσω τὴν ἐργασία μου «Observations on the Exegematic Notation through the Prism of the MS Exegesis of the Protopsaltes of the Great Church, Konstantinos Byzantios: An Example» στὸ Cantus Planus Study Group τοῦ συλλόγου διεθνῶν μουσικολόγων (International Musicological Society — IMS), 23–28 Αὐγούστου 2004.
 2. Αὔγουστος 2001. The Taylor Grant τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς γιὰ νὰ ταξιδέψω στὸ σλαβικὸ καὶ βαλτικὸ τμῆμα τῆς δημοσίας βιβλιοθήκης τῆς Νέας Ὑόρκης (New York Public Library, Slavic and Baltic Division) γιὰ νὰ μελετήσω ἀπὸ κοντὰ τὸ ἐκδεδομένο σλαβο-βουλγαρικὸ τυπικὸ τοῦ Νεοφύτου Ριλλιώτη, μετάφραση τοῦ τυπικοῦ τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου.
 3. Σεπτέμβριος 1999. The Taylor Grant τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς γιὰ τὴν κάλυψη οἰκονομικῶν ἀναγκῶν σχετικὰ μὲ τὴν ἐκτύπωση καὶ προετοιμασία τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς.
 4. Ὀκτώβριος 1997. The Taylor Grant τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς γιὰ νὰ μεταβῶ στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος γιὰ νὰ μελετήσω μουσικὰ χειρόγραφα.
 5. Αὔγουστος 1988-Ἰούνιος 1990. The Taylor Grant τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς γιὰ διδακτορικὲς μελέτες.

B. Βραβεῖα - Διακρίσεις

 1. Μάιος 1988. Ἰσόβια συνδρομὴ στὴν ἐθνικὴ ὁμοσπονδία ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν μουσικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
 2. 23 Φεβρουαρίου 1986. Pallas Memorial Scholarship γιὰ ἄριστη ἐπίδοση στὴ βυζαντινὴ ψαλτική.
 3. Μάιος 1984. Constantine Marantis Memorial Prize γιὰ ἐρευνητικὴ γραπτὴ ἐργασία σὲ θέμα τοῦ σύγχρονου ἑλληνισμοῦ.
 4. Μάιος 1983. Βραβεῖο γιὰ γραπτὴ ἐργασία στὴ Βυζαντινὴ ἱστορία, «The Roman Prototypes to the Church’s Synodal Structure».

Γ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 1. National Forum of Greek Orthodox Musicians τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἀπὸ τὸ 1988
 2. American Musicological Society, ἀπὸ τὸ 2000
 3. American Academy of Religion, ἀπὸ τὸ 2000-2006
 4. International Musicological Society, ἀπὸ τὸ 2001
 5. Ἀμερικανικὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ὑμνολογίας (American Society of Byzantine Music and Hymnology), ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ συλλόγου τὸ ἔτος 2004· στὴ συμβουλευτικὴ ἐπιτροπή
 6. NEUMES: Neumed and Ekphonetic Universal Manuscript Encoding Standard [ = παγκόσμια ἀντιπροσώπευση στοιχείων γιὰ τὴν ψηφιακὴ μεταγραφὴ μεσαιωνικῶν δυτικῶν καὶ βυζαντινῶν ψαλτικῶν πηγῶν]· στὴ συμβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὸ 2002

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

A. Διαλέξεις — Ὁμιλίες

 1. 10-14 Ἰουνίου 2009, Παιανία «Patriarchal Chant Rubrics from Konstantinos Byzantios’ Notebook from the Typikon: 1806-1828». Ὁμιλία στὸ Β´ Παγκόσμιο Συνέδριο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἰδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ὑμνολογίας· παρουσίαση καὶ ὁμιλία
 2. 10-15 Σεπτεμβρίου 2007. «Online Access to Manuscripts of Byzantine Chant» σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Louis W. G. Barton (Oxford) καὶ Julia Craig-McFeely (London College). Παρουσίαση στὸ πρώτο συνέδριο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ὑμνολογίας: «Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός», Ἀττική, Ἑλλάς.
 3. 27-28 Ἰουνίου 2006. NEUMES 2006 Oxford Conference on Computerised Transcription of Medieval Chant Manuscripts ποὺ ἔλαβε μέρος στὸ Saint Anne’s Colleges, Ὀξφόρδη τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. «Oportunities for definitive photography of Byzantine chant MSS in Orthodox monasteries and libraries of Greece».
 4. 19-22 Νοεμβρίου 2005. American Academy of Religion & Society of Biblical Literature 2005 Annual Meetings. Philadelphia, USA. Ὁμιλία στὸ Eastern Orthodox Studies Group, Tradition and Change—Litrugical Chant and Music in the Greek Orthodox Christian Experience in America: Early European Origins». Ἡ ὀπτικὴ παρουσίαση βρίσκεται ἐδῶ·
  http://www.psaltiki.net/visuals/EuropeanOrigins_ppt.htm.
 5. 23-28 Αὐγούστου 2004. 12th Conference of the International Musicological Society Study Group ‘Cantus Planus’, Lillafüred, Hungary: «Observations on the Exegematic Notation through the Prism of the MS Exegesis of the Protopsaltes of the Great Church, Konstantinos Byzantios: an example». Ἡ ὀπτικὴ παρουσίαση βρίσκεται ἐδῶ·
  http:www.nmsis.com/frc/CP2004.htm.
 6. 15–19 Ὀκτωβρίου 2003. Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀθήνα. Δεύτερο Μουσικολογικὸ Συνέδριο: Θεωρία καὶ Πρᾶξις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης—Τὰ Γένη καὶ Εἴδη τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: «Ποικιλία Τέρπουσα· ἡ μελοποιΐα στὴ Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Κωνσταντίνου Βυζαντίου». Ἡ ὀπτικὴ παρουσίαση βρίσκεται ἐδῶ ἀγγλιστί,
  http://www.nmsis.com/poikiliaEN.htm, καὶ ἐδῶ στὰ ἑλληνικά,
  http://www.nmsis.com/poikiliaGR.htm.
 7. 23–25 Ἰουλίου 1993. «The Hymnographic Shape of the Divine Liturgy». Διάλεξη πρὸς τὴν Choir Federation (ὁμοσπονδία χορωδιῶν) τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀταλάντας σὲ ἐτήσια συνάντηση της. Ἔχει γενικὸ θέμα περὶ τοῦ πλούτου τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ὑμνογραφίας, στὸ Μομπίλ, Ἀλαμπάμα, ΗΠΑ.
 8. 16 Ὀκτωβρίου 1992. «Ὁ λόγος καὶ ὁ ἦχος στὴ λατρεία μας», Φαίετβιλ, Βόρειο Καρολίνα.
 9. Φεβρουάριος 1992. «Expression and Interpretation of Byzantine Chant Notation». Εἰσαγωγὴ στὴ σωστὴ ἑρμηνεία τῆς Νέας Μεθόδου στὰ κλασσικὰ μουσικά μας κείμενα, τὸν Φεβρουάριον στὴν Προτεύουσα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Οὐάσινγκτον, Περιφέρεια τῆς Κολούμπια, στὸ πλαίσιο μιᾶς συναντήσεως τῶν «Φίλων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς».
 10. Φεβρουάριος 1992. «Supplicating the Queen of the World». Οἱ Παρακλητικοὶ κανόνες καὶ ἡ θέση τους στὴ λειτουργικὴ ζωὴ κατὰ τὴν περίοδο τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου, τὸν Φεβρουάριον στὴν Πρωτεύουσα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Οὐάσινγκτον, Περιφέρεια τῆς Κολούμπια, στὸ πλαίσιο τῆς συναντήσεως τῶν «Φίλων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς».
 11. 16 Ἀπριλίου 1991. «Τhe Issue of Music in Liturgical Renewal and Reform: Creative continuity, or not?». Βοστώνη. Εἰσήγηση σὲ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ Κληρικολαϊκῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 12. 8 Μαΐου 1991. «The Rich Psaltic Tradition of the Greek Orthodox Church», διάλεξη καὶ ἐκτέλεση ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου στὸ πλαίσιο μιὰς ἑορτῆς τῶν φοιτητῶν τῶν θεολογικῶν σχολῶν τοῦ ΒΤΙ (Boston Theological Institute) μὲ σχόλια μου ἐπὶ τῶν ὕμνων καὶ ἐκτέλεση ἀπὸ ψάλτες-φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Βοστώνη.
 13. Ὀκτώβριος 1991. «Historical Examples of the Translation or Transcription of our Psaltic Art». Παρουσίαση σὲ ὀμάδα καθηγητῶν καὶ φοιτητῶν σὲ μηνιαία Σύναξη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 14. 1-2 Σεπτεμβρίου 1985. «A Presentation of the Eight-mode system used in the Greek Orthodox Church», διάλεξη καὶ ἐκτέλεση δειγματικῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων μὲ ψάλτες καὶ ἱεροσπουδαστὲς τῆς ἐνορίας μου στὴν Σαίντ Λούις, Μισσούρι, στὸ ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ πλαίσιο τῆς πανηγύρεως τοῦ ναοῦ στὴν ὁποία πέραν τῶν πολλῶν ἐνοριτῶν προσῆλθαν καὶ ἑκατοντάδες Ἀμερικανῶν τῆς περιοχῆς.

B. Τηλεοπτικὰ προγράμματα, συνεντεύξεις

 1. Ὀκτώβιος 2003. «Ὀρθοδοξία καὶ σύγχρονος κόσμος: ὁ Ἅγιος τῆς ὑπομονῆς». Τηλεοπτικὸ πρόγραμμα τοῦ tv100 τῆς Θεσσαλονίκης: http://www.youtube.com/watch?v=YFmGHpXxcw4
 2. Μάρτιος 1990. Στὴ καλωδιακὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τῆς GOTelecom τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἔδωσα δυὸ συνεντεύξεις σὲ πλαίσιο σειρᾶς 13 προγραμμάτων «Holy Cross Live!», Βοστώνη:

Γ. Ἱστοδίκτυο καὶ ἠλεκτρονικὴ δραστηριότητα

Ἱστοχῶρος

«Ψαλτικὰ Σημειώματα», PsalticNotes, <www.psalticnotes.com>.

Ὁ ἱστοχῶρος ἐπισκέπτεται τουλάχιστον 20-55 φορὲς τὴν ἡμέρα ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀπὸ τὸ ἔτος Δεκέμβριο τοῦ 2002, ὅταν ἄρχισα νὰ παρακολουθῶ τοὺς ἀριθμούς, ἡ ἱστοσελίδα ἔχει δεχθεῖ 128.932 ἐπισκέψεις, μὲ μέσον ὄρο 383 τὴν ἑβδομάδα.

Δημιουργία γραμματοσειρᾶς ψαλτικῶν σημαδίων

Ἐρευνητικὴ συνεργασία·
συμβουλευτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ NEUMES

Τὸ NEUMES project, http://www.scribeserver.com/NEUMES/, εἶναι τὰ ἀρκτικὰ γιὰ «Neumed and Ekphonetic Universal Manuscript Encoding Standard», δηλαδὴ «ἡ παγκόσμια ἀντιπροσώπευση στοιχείων γιὰ τὴν ψηφιακὴ μεταγραφὴ μεσαιωνικῶν δυτικῶν καὶ βυζαντινῶν ψαλτικῶν πηγῶν».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α. Βιβλία

 1. Ὁ Πρωτοψάλτης τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντῖνος Βυζάντιος (†30 Ἰουνίου 1862)· ἡ συμβολή του στὴ Ψαλτικὴ Τέχνη. Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας: Μελέται 9. Ἐκδίδει ὁ Γρ. Θ. Στάθης. Ἀθῆναι 2004.
 2. What Do You Know About Icons? An æsthetic, practical and theological approach to Orthodox iconography in the form of questions and answers. Μετάφραση στὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὰ ἑλληνικά (2000). Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 2001.
 3. Select Holy Week Troparia. Atlanta 1994. Ἐκκλησιαστικὰ τροπάρια τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος στὰ ἀγγλικὰ καὶ σὲ βυζαντινὴ σημειογραφία.
 4. Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Πάσχα «Χριστὸς ἀνέστη» στὰ ἀγγλικά, μὲ βυζαντινὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ σημειογραφίες. Καὶ σὲ εἰδικὴ μορφὴ κάρτας, ποὺ χρησιμοποιεῖται σὲ πολλοὺς ναοὺς τῆς Ἀμερικῆς καὶ εἶναι γνωστὸ ὑπὸ τὸ ὄνομα «Christ Is Risen prayer card».
  Περίληψη: Πλαστικοποιημένη καρτέλα, 14x21 μὲ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Πάσχα μὲ τὸ παραδοσιακὸ μέλος καὶ ἐνδείξεις γιὰ τὸ ἰσοκράτημα σὲ εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ στὴν μία πλευρά, καὶ τὸ κείμενο τοῦ τροπαρίου ἑλληνιστὶ καὶ ἀγγλιστὶ στὴν ἄλλη, μαζὶ μὲ τὸν διάλογο τῆς ἀπολύσεως στὰ ἀγγλικά.
  Σημειώσεις: 7.000 σώματα βρίσκονται ἐν χρήσει σὲ ἐνορίες τῆς Ἀμερικῆς.

Β. Ἄρθρα - Μελέτες - Βιβλιοκρισίες - καὶ ἄλλα

 1. «Ἀνέκδοτα τροπάρια στὸ χειρόγραφο ἀρ. 4 τῆς Γενναδείου βιβλιοθήκης τῆς Ἀμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα», μὲ τὸν Ὁμότιμο Καθηγητὴ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Σπυρίδωνος Κοντογιάννη, Ἐπιστημονικὴ ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (ὑπὸ ἔκδοσιν)
 2. «Athens, Gennadius MS 4: observations on the hymnography, chant notation and ordo in a Pentekostarion and Menaion Fragment from the 14th century», Cahiers de l’Institut du Moyen Âge Grec et Latin (Université de Copenhague), ὑπὸ ἔκδοσιν
 3. Βιβλιοκρισία ἔργου τοῦ Constantin Floros, Introduction to Early Medieval Notation (Michigan 2005) στὸ Speculum 84:3, σσ. 707-708
 4. «Observation on the Exegematic Notation through the Prism of the MS Exegesis of the Protopsaltes of the Great Church, Konstantinos byzantios: An Example», Papers Read at the 12th Meeting of the IMS Study Group CANTUS PLANUS: Lillafüred, Hungary, 2004. Aug. 23-28. Budapest: Institute for Musicology of the Hungarian Aceademy of Sciences, 2006, 123-150.
 5. «Ποικιλία Τέρπουσα· ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου Βυζαντίου (30 Ἰουνίου 1862)». Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης· τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη τῆς βυζαντινῆς μελοποιίας —Πρακτικὰ β´ διεθνοὺς συνεδρίου μουσικολογικοῦ καὶ ψαλτικοῦ: Ἀθήνα, 15-19 Ὀκτωβρίου 2003. Ἀθήνα 2006, 311-333.
 6. «Some notes on the Slavic translation of Konstantinos Byzantios’ Typikon Ekklesiastikon of the Great Church of Christ». Θεολογία 75.2 (Ἰούλιος-Δεκέμβριος 2004), 495-527.
 7. Βιβλιοκρισία τῆς ἐκδόσεως: Ματθαίου τοῦ Καμαριώτου, Κανόνες εἰς τὴν Μεταμόρφωσιν (Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος, Ἅγιον Ὄρος 2002) στὸ περιοδικὸ Συμβολὴ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας: ἐπιθεωρήσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ (Ἀθήνα, Ἰαν. 2003, τεῦχος 1) 83-84.
 8. Βιβλιοκρισία στὰ ἀγγλικά: Matthaiou tou Kamariotou, Kanones eis ten Metamorphosin (Sacred Monastery Pantokratoros, Mount Athos, 2002) στὸ περιοδικὸ Greek Orthodox Theological Review, 46:3–4 (2001) 381–85.
 9. Μετάφραση ἄρθρων στὰ ἀγγλικὰ τοῦ βιβλίου στὸ CD: Γρηγόριος Στάθης, Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, «Ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων» (Ἀθήνα 2002). «Ἡ μελοποιία τῆς Ἑλληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», «Ἀλφαβητάρι Βυζαντινῆς Ὑμνογραφίας καὶ Ψαλτικῆς», μαζὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα κείμενα τοῦ CD.
 10. Βιβλιοκρισία στὰ ἀγγλικὰ τοῦ βιβλίου: The Study of Medieval Chant: Paths and Bridges, East and West. In honour of Kenneth Levy (Cambridge 2001) στὸ περιοδικὸ Greek Orthodox Theological Review 46:3-4 (2001) 368-81.
 11. Βιβλιοκρισία τοῦ CD τῶν ἠχογραφήσεων τοῦ Πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, Θεωρία καὶ Πρᾶξις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀθήνα 2001) στὸ περιοδικὸ Greek Orthodox Theological Review 46;3-4 (2001) 392-95.
 12. Βιβλιοκρισία τῶν πρακτικῶν τοῦ Πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, Θεωρία καὶ Πρᾶξις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀθήνα 2001) στὸ περιοδικὸ Greek Orthodox Theological Review 46;3-4 (2001) 385-92.
 13. Order of Service· 1991. Ἐκδότης, Ν. Μ. Βαπόρη. Βοστώνη: Holy Cross Press, 1991 Ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο μὲ τὶς διατάξεις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν γιὰ τὸ ἔτος 1991. Ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τοὺς πατέρες Στυλιανὸ Μαρκαντώνη καὶ Νομικὸ Βαπόρη
 14. Order of Service· 1992. Ἐκδότης, Ν. Μ. Βαπόρη. Βοστώνη: Holy Cross Press, 1992· Ἐκκλησιαστικὸ ἡμερολόγιο μὲ τὶς διατάξεις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν γιὰ τὸ ἔτος 1992. Ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τοὺς πατέρες Στυλιανὸ Μαρκαντώνη καὶ Νομικὸ Βαπόρη
 15. Praises In Time. Βοστώνη 1991. Πρακτικὴ εἰσαγωγὴ στὰ γένη καὶ εἶδη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης (Ἀγγλιστί). Ὑλικὸ γιὰ τὰ μαθήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
 16. Regarding Combinations of Characters: A Supplimentary Text prepared for Hellenic College MBZ101. Βοστώνη· 1 Μαΐου 1991.
 17. Tone Tables. Βοστώνη· 1 Μαΐου 1991.
  Πίνακες βοηθιτικὲς γιὰ τὴ μάθηση τῆς θεωρίας τῶν ὀκτὼ ἦχων τῆς βυζαντινῆς ψαλτικῆς. Ὑλικὸ γιὰ τὰ μαθήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 18. Exercises In Byzantine Music. Βοστώνη 1990.
  Ἀσκήσεις πρακτικὲς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Ὑλικὸ γιὰ τὰ μαθήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 19. Psaltic Notes. Οὐίλμινγκτον, Βορ. Καρολίνα, Καλοκαίρι 1993.
  Κυκλοφώρησε σὲ 300 ἀντίτυπα σὲ ὅλη 13 Πολιτείες τῆς Ἀμερικῆς. Ἑξασέλιδη ἐνημερωτικὴ ἀγγλόφωνη ἐφημερίδα γιὰ ἱερεῖς, ἀναγνώστες καὶ ψάλτες μὲ ἄρθρα δικά μου καὶ ἄλλων σὲ διάφορα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ τὴν διάταξη τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας. Ἑτοιμάστηκε ὁ δεύτερος τεῦχος ἀλλὰ δὲν κυκλοφόρησε
 20. Music In the Church. Οὐίλμιγνκτον, Βορ. Καρολίνα.
  Κυκλοφόρησε σὲ 175 ἀντίτυπα καὶ σὲ κύκλους διαφόρων τοπικῶν Choir Federations στὴν Ἀμερική. Ἑξασέλιδη φυλλάδα μὲ πατερικὰ κείμενα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ψαλμωδία στὴν ἐκκλησία

Γ. Ἔργα ὑπὸ προετοιμασία πρὸς ἔκδοση

 1. The Protheoria of the Biolakes Typikon, μετάφραση στὰ ἀγγλικὰ μὲ σχολιασμοὶ καὶ ἱστορικὴ εἰσαγωγή, πρὸς ἔκδοση ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἴκο Orthodox Research Institute (Rollinsford NH)
 2. «A Checklist of Manuscripts Containing Byzantine Chant Notation in the Gennadius Library of the American School of Classical Studies in Athens, Greece», Manuscripta: A Journal for Manuscript Research (St. Louis MO)
 3. «Ὁ Ἱλαρίων μοναχὸς (1878-1957)· σκητιώτης, ἁγιορείτης ὑμνογράφος τῆς Ξενοφωντινῆς Καλύβης τῶν ἁγίων Ἀποστόλων», ἄρθρο περιγραφικὸ δύο τόμων χειρογράφων κανόνων ἑνὸς ἀγνώστου μέχρι σήμερα ἁγιορείτη ὑμνογράφου
 4. Anastasius Sinaita, Homilia de sacra synaxi· ἐπιστημονικὴ ἔκδοση textus καὶ ἀγγλικὴ μετάφραση ὁμιλίας τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Σιναΐτου
 5. The Anagrames of the ‘Mathemata’ of Byzantine Composition. Ἀγγλικὴ μετάφραση τοῦ Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μελοποιΐας τοῦ Γρ.Θ. Στάθη (Ἀθήνα 1979)
 6. Περιγραφικὸς κατάλογος τῶν μουσικῶν χειρογράφων τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης τῆς Ἀμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα πρὸς ἠλεκτονικὴν ἔκδοση τῆς βιβλιοθήκης
 7. Λειτουργικὸν σῦν Θεῷ ἁγίῳ περιέχον τὰ ψαλλόμενα ἐν ταῖς λειτουργίαις εἰς τὰς ἑορτὰς καὶ εἰς ἄλλας ἐπισήμους ἡμέρας, πρὸς χρῆσιν τῶν εὐλαβεστάτων ἱερέων καὶ ψαλτῶν· ἐπανέκδοσις μετὰ προσθήκων
 8. Συνοπτικὴ καὶ ἠλεκρτονικὴ ἔκδοση τῶν τυπικῶν τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου Βυζαντίου

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ἡ διεπιστημονικὴ συγκριτικὴ προσέγγιση ποὺ ἀκολουθῶ ἀλλὰ καὶ ἡ συγκεκριμένη μου πεῖρα, μὲ βαθειὰ θεμέλια καὶ στὴν Ἀμερικὴ καὶ στὴν Ἑλλάδα, πιστεύω ὅτι προσφέρονται γιὰ μία σπάνια καὶ διακριτικὴ εὐκαιρία νὰ γεφυρωθοῦν ἐπιστημονικὲς καὶ ποιμαντικὲς προσεγγίσεις στὴν βυζαντινὴ μουσικολογία, ὑμνογραφία καὶ πατερικὴ καὶ λατρευτικὴ θεολογία, ποὺ παρέχουν μία θετικὴ συμβολὴ σὲ πολλὰ ἐπίπεδα δραστηριότητος ἀλλὰ καὶ στὴ διάδοση τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδοξίας.

Αἴγινα 2010

ISSN: 1941-7616   Copyright © 2008, Konstantinos Terzopoulos.

Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!    en orthodoxlink banner    gr orthodoxlink banner